Χαιρετισμός

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Κέντρου Ελέγχου και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Το Κέντρο Ελέγχου και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΚΕΔΕΟ) ανήκει στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Το Κέντρο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με διοικητική, διαχειριστική και οικονομική αυτοτέλεια. Εποπτεύον όργανο είναι ο τομέας Ελεγκτικής και Φορολογίας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης.

Η οργάνωση και η λειτουργία του Κέντρου διέπονται από τον Γενικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου για τα «Κέντρα». Προωθεί την έρευνα και τη μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στα γνωστικά αντικείμενά του, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη συνεργασία με άλλα κέντρα του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλα επιστημονικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού ή αντίστοιχους φορείς καθώς και η επίτευξη κάθε σκοπού που έχει συνάφεια με τα ανωτέρω.

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το ΚΕΔΕΟ και να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη δράση του, τις μελέτες, το  ερευνητικό έργο και τις προτάσεις του.

Με ιδιαίτερη χαρά, λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΔΕΟ, που δημιουργήθηκε προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επαγγελματιών διοίκησης και ελέγχου για συνεχή παρακολούθηση των  πληροφοριών και δεδομένων σε θέματα Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Φορολογικής, Νομικής, Ελεγκτικής και Διοικητικής διάρθρωσης των φορέων διοίκησης, διαχείρισης, διακυβέρνησης και ανάπτυξης των οικονομικών μονάδων του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και στις ανάγκες των πολιτών για άμεση ενημέρωση.

Ο Διευθυντής του ΚΕΔΕΟ

Αναστάσιος Τσάμης
Ομότιμος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής