Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 210-9201619

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 3, Αθήνα

Τ.Κ. 176 71

email: kedeo@panteion.gr