Διοικούσα Επιτροπή

Ομότιμος Καθηγητής Αναστάσιος Τσάμης, Διευθυντής

Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Κέφης, Μέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Φίλος, Μέλος

Επίκουρη Καθηγήτρια Βιργινία Θεοδωροπούλου, Μέλος

Υποψήφια Διδάκτωρ Βαρβάρα Βελή, Μέλος

 

Ex officio (χωρίς δικαίωμα ψήφου) : Ομότιμος Καθηγητής Απόστολος Αποστόλου